F.H. Sezamik Joanna Szulc
78-106 Kołobrzeg, ul. Ostrobramska 5/19
Tel./Fax: 094 35 43 572
kom. 603 75 80 30
e-mail: roman@sezamik.pl
Projekt i wykonanie strony (na bazie materiałów dostarczonych przez Sezamik) :
Wydawnictwo Kamera - Kołobrzeg, Dubois 23, tel.: 094 35 422 36, e-mail: kamera@pro.onet.pl